Algemene voorwaarden diensten – StreetSkills

https://streetskills.nl/

Bij inschrijving voor (één van) onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan StreetSkills wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.

1. Betalingsvoorwaarden diensten

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 7 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. De inschrijving is pas voltooid zodra het inschrijfgeld is ontvangen. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan StreetSkills besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

2. Annuleringsvoorwaarden diensten

Annuleren tot 7 dagen vóór de activiteit is kosteloos, mits er nog geen kosten zijn gemaakt aan tenues of andere attributen die alleen zijn te gebruiken door desbetreffende deelnemer zoals een tenue voorzien van naam. Is dit wel het geval dan zullen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht kunnen worden. Annuleren binnen 7 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. In geval van blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken. Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: info@streetskills.nl Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

3. Aansprakelijkheid en klachten diensten

Het deelnemen aan activiteiten van StreetSkills is geheel voor eigen risico van de deelnemer. StreetSkills en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer zal StreetSkills vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. StreetSkills en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

4. Gedragsregels diensten

Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Bij schorsing of verwijdering wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

5. Verzuim en afgelasting diensten

 Wanneer er sprake is van slechte weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. StreetSkills is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij recht op een voucher of restitutie van het inschrijfgeld.

6. Kleding

Kleding welke wordt voorzien van extra bedrukking zoals een naam op het shirt kan niet geruild of geretourneerd worden.

7. Freestyle Academy

7.1 Pakketten

Binnen de Freestyle Academy wordt er een strippenkaartsysteem gehanteerd. Dit houdt in dat elk pakket over een vast aantal trainingen beschikt. De deelnemer is vrij om te kiezen op welk moment hij op de Freestyle Academy wil trainen. Per training gaat er dus één training van zijn totaal af. De deelnemer is in staat om over een heel jaar zijn strippenkaart te gebruiken. Let op: dit is een kalenderjaar. Dit houdt in dat alle trainingen over ditzelfde jaar gebruikt moeten worden. Gebeurt dit niet, dan verloopt het pakket en zal er een nieuw pakket moeten worden aangeschaft.

7.2 Trainingsmogelijkheden en schoolvakanties

De Freestyle Academy start jaarlijks in de eerste week van maart en eindigt in de laatste week van oktober. In de schoolvakanties is er geen mogelijkheid om te trainen op de Freestyle Academy. Op elke dinsdag en elke vrijdag buiten de schoolvakanties is er de mogelijkheid om te trainen op de Freestyle Academy. Elke training zal beginnen om 16:00 uur en eindigen om 17:00 uur. Alle trainingen van de Freestyle Academy worden georganiseerd bij voetbalvereniging SVI. Gevestigd op IJsselcentraleweg 9, 8014 BK Zwolle.

7.3 Freestyle show en battles

Als deelnemer heb je de mogelijkheid om in het jaar van je strippenkaart één keer mee te doen aan de gezamenlijke afsluiting van de Academy. Dit is de freestyle show bij het Premium pakket en de freestyle battles bij het Street Style pakket. In het geval van te weinig deelnemers binnen het Street Style pakket sluiten deze deelnemers automatisch aan bij de freestyle show van het Premium pakket ter vervanging van de freestyle battles.  Op het moment dat er door een deelnemer twee pakketten in een jaar aangeschaft worden, heeft de desbetreffende deelnemer het recht om twee keer mee te doen aan de gezamenlijke afsluiting in een jaar.

7.4 Aan- en afmeldingen

Het aanmelden voor een pakket van de Freestyle Academy kan door een mail te sturen naar info@streetskills.nl met daarbij de volgende gegevens van de deelnemer: volledige naam deelnemer, leeftijd deelnemer, E-mailadres, woonadres, 06 nummer ouders en/of deelnemer, ervaring met freestyle voetbal ja/nee.  

De aanmelding voor een training van de Freestyle Academy moet via WhatsApp of E-mail worden ontvangen uiterlijk de dag voorafgaand aan de training. De afmelding voor een training van de Freestyle Academy moet via WhatsApp of E-mail worden ontvangen uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de training. Op het moment dat dit niet gebeurd, wordt er automatisch een training afgeschreven van de strippenkaart.

7.5 Verlenging pakket

Op het moment dat een deelnemer een Premium of Street Style pakket hebben aangeschaft en deze volledig is verbruikt binnen het jaar, hebben zij de mogelijkheid om voor dezelfde prijs van het pakket per training het aantal trainingen te verlengen. Het aantal trainingen waarmee een deelnemer dit pakket mee wilt verlengen mag zelf bepaald worden. 

7.6 Proeftraining

Elke deelnemer heeft het recht op een gratis proeftraining op het moment dat hij of zij nog nooit eerder een freestyle training op de Freestyle Academy heeft gevolgd. Daarnaast mag elke deelnemer van de Academy eenmalig gratis een vriend of vriendin mee laten doen aan de training van de Freestyle Academy, mits dit vooraf is gecommuniceerd met StreetSkills. 

8. Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail. Alle audio en/of visuele opnames door StreetSkills ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van StreetSkills. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men StreetSkills het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van StreetSkills. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men StreetSkills het recht om het opgegeven e-mailadres te bewaren in het klantenbestand. StreetSkills bewaard en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketing doeleinden als nieuwsbrieven, advertenties of andere promotieactiviteiten.